Regulamin sklepu


Firma

Właścicielem sklepu internetowego www.fotoplus.pl jest firma FOTO-PLUS z siedzibą przy ul. Aleksandry 28, 30-837 Kraków, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa, pod numerem 20142/95-SK.

Działalność prowadzimy od 1995 roku.

NIP: 945-107-38-27, REGON: 350851244

tel. 12 294 60 60, e-mail: sklep@fotoplus.pl

Produkty

Produkty, które znajdują się na stronie internetowej www.fotoplus.pl  pochodzą od autoryzowanych dystrybutorów, są wolne od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowe i w oryginalnych opakowaniach, chyba że w opisie danego produktu zaznaczono inaczej.

Podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT i są podawane w polskich złotych. Na każdy sprzedany produkt wystawiamy paragon fiskalny lub fakturę VAT.

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach lub usługach, w tym opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny znajdujące się na stronie www.fotoplus.pl nie stanowią oferty sprzedaży lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Gwarancja i serwis

Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą renomowanych firm, m.in. takich jak: Canon, Nikon,  Sony, Sigma, Tamron, Manfrotto, Panasonic, Fujifilm, Eizo, Nec, Epson, Olympus.

Oferujemy sprzęt z autoryzowanej dystrybucji, co zapewnia najszerszą ochronę gwarancyjną.

Wszystkie oferowane przez nas produkty posiadają polskie karty gwarancyjne producentów.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakupionego produktu, należy wysłać go kurierem na koszt odbiorcy na adres serwisu, znajdujący się na karcie gwarancyjnej. Do bezpiecznie zapakowanego produktu należy dołączyć prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis występującego problemu.

Istnieje również możliwość przyniesienia reklamowanego produktu do naszego sklepu stacjonarnego, w którym został dokonany jego zakup  albo odesłania zakupionego wysyłkowo sprzętu na adres Foto-Plus ul. Aleksandry 28, 30-837 Kraków. Wysyłając sprzęt, do bezpiecznie zapakowanego produktu należy dołączyć prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis występującego problemu.

W dwóch powyższych wypadkach reklamowany produkt zostanie następnie przesłany do autoryzowanego serwisu za naszym pośrednictwem.

Po dokonaniu naprawy, która trwa zwykle od 14 do 30 dni, serwis odsyła naprawiony produkt na adres właściciela lub do sklepu, w którym została zgłoszona reklamacja.

Wymagania techniczne

Do poprawnego korzystania z naszej strony internetowej, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień i rezerwacji na produkty, sprzęt komputerowy lub urządzenia przenośne, z których korzysta użytkownik, powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

 • zapewniać dostęp do sieci internet,
 • posiadać zainstalowaną, aktualną przeglądarkę internetową.

Składanie zamówienia lub rezerwacja

Na stronie sklepu internetowego zawarte są informacje o produktach, stanowiące zaproszenie do składania ofert ich nabycia bądź do ich zarezerwowania do nabycia w sklepie stacjonarnym.

Klient w sklepie internetowym może:

 • zarezerwować wybrane produkty spośród wskazanych na stronie www.fotoplus.pl, które następnie kupi w sklepie stacjonarnym. W przypadku rezerwacji umowa sprzedaży zostanie zawarta w wybranym przez klienta sklepie stacjonarnym oraz w terminie wskazanym w rezerwacji. Do czasu zawarcia umowy sprzedaży w sklepie stacjonarnym na kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania i może on w każdym momencie zrezygnować z rezerwacji;
 • złożyć zamówienie na wybrane produkty tj. złożyć ofertę zawarcia umowy sprzedaży (czyli wyrazić wolę nabycia) produktów na odległość. Umowa sprzedaży produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez klienta wiadomości e-mail o wysłaniu produktów (to jest otrzymanie przez składającego ofertę informacji o jej przyjęciu) bądź w momencie wysłania produktów (przystąpienie przez nasz sklep do wykonania umowy), w zależności od tego, które z nich nastąpi wcześniej.

Zamówienia i rezerwacje można składać:

 • 
na stronie: www.fotoplus.pl 
poprzez formularz zamówienia sklepu internetowego
 • telefonicznie: 12 294 6060
 • mailowo: sklep@fotoplus.pl
 • faksem: 12 661 5151

Złożenie przez klienta zamówienia oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów tj. nabycia produktów w drodze umowy sprzedaży.

Zamówienie produktów (tj. oferta nabycia produktów) ani rezerwacja nie wymagają procesu rejestracji.

Aby dokonać rezerwacji, należy wybrać produkty dostępne w sklepie internetowym i dokonać ich rezerwacji poprzez formularz zamówień, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane informacje, przy czym w momencie wybierania formy wysyłki należy zaznaczyć opcję odbioru osobistego, ze wskazaniem sklepu stacjonarnego, do którego produkty mają być dostarczone i w którym dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży.

Aby dokonać zamówienia produktów, które może następnie, po przyjęciu oferty przez sprzedającego, prowadzić do zawarcia umowy sprzedaży na odległość, należy wybrać produkty dostępne w sklepie internetowym i dokonać ich zamówienia poprzez formularz zamówień, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane informacje, przy czym w momencie wybierania formy wysyłki należy wskazać miejsce dostawy paczki.

Po złożeniu zamówienia klient otrzyma automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający, że złożona przez klienta oferta zakupu produktów do nas dotarła i została zarejestrowana. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem przez nas oferty kupującego na nabycie produktów.

Złożenie rezerwacji i zamówienia możliwe są po akceptacji regulaminu.

Termin zawarcia umowy sprzedaży

Do zawarcia umowy sprzedaży produktów, które klient zarezerwował wybierając opcję odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym, dochodzi w momencie złożenia zgodnych oświadczeń woli dotyczących chęci związania się tą umową przez klienta oraz przez obsługę sklepu stacjonarnego.

Do zawarcia umowy sprzedaży produktów, które klient zamówił przez internet poprzez formularz zamówienia, dochodzi, zgodnie z art. 70 § 1 k.c., w momencie otrzymania przez klienta wiadomości e-mail o wysłaniu produktów (to jest otrzymania przez składającego ofertę informacji o jej przyjęciu) bądź w momencie wysłania produktów (przystąpienie przez nasz sklep do wykonania umowy), w zależności od tego, które z nich nastąpi wcześniej.

Realizacja zamówienia

Zamówione produkty wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty.

Zarezerwowane produkty można odebrać osobiście (kupić) w naszych sklepach stacjonarnych:

Foto-Plus, ul. Studencka 6, 31-116 Kraków

Foto-Plus, ul. Warszawska 36, 40-008 Katowice

W wyżej wymienionych lokalizacjach prowadzimy również sprzedaż stacjonarną, gdzie można dokonać zakupów bez konieczności dokonywania wcześniejszej rezerwacji.

Dostępność produktów i czas realizacji

Dostępność produktów na stronie www.fotoplus.pl oznaczamy następująco:

 • Dostępne od ręki - Produkt znajduje się w naszym magazynie i może być wysłany w tym samym dniu roboczym. 
 • Dostępne do 3 dni – Produkt znajduje się w naszym magazynie lub magazynie naszego dostawcy i będzie mógł być przez nas wysłany najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych.
 • Dostępny u dostawcy – Produkt znajduje się w magazynie naszego dostawcy i może być przez nas sprowadzony na zamówienie. Prosimy o kontakt w calu określenia dokładnego terminu realizacji zamówienia.
 • Pytaj o dostępność – Nie możemy precyzyjnie określić czasu dostawy, ze względu na brak wiarygodnych informacji, lub niezależne od nas opóźnienia produkcyjne albo ograniczenia ilościowe.
 • Przedsprzedaż – Nowy produkt w ofercie producenta z określona datą startu sprzedaży. Data ta może mieć charakter orientacyjny.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy.

Sprzedaż selektywna

Sprzedaż profesjonalnych produktów oferowanych  w ramach selektywnej dystrybucji w punktach sprzedaży firmy FOTO - PLUS  oraz w sklepie internetowym fotoplus.pl dokonywana jest wyłącznie na rzecz użytkowników końcowych, bez możliwości wprowadzania zakupionego produktu do dalszego obrotu handlowego przez nabywcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

W związku z powyższym Nabywca oświadcza, że dokonuje zakupu produktów wyłącznie na własne potrzeby, jako odbiorca końcowy.

Lista produktów objętych programem selektywnej dystrybucji: SD1, SD2.

Formy płatności

Akceptujemy następujące formy płatności:

 • Przelew na konto bankowe sklepu. Numer konta zamawiający otrzymuje razem z potwierdzeniem realizacji zamówienia. Towar wysyłamy niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto.
 • Gotówka płatna kurierowi przy przesyłce pobraniowej lub sprzedawcy przy odbiorze osobistym w sklepie.
 • Karta kredytowa lub płatnicza przy odbiorze osobistym w sklepie.
 • Sprzedaż ratalna - zamówienie jest realizowane po pozytywnej weryfikacji wniosku przez bank udzielający rat.
 • Leasing - zamówienie jest realizowane po pozytywnej akceptacji wniosku leasingowego przez firmę oferującą leasing.
 • Przelew on-line / BLIK / karta kredytowa lub płatnicza - podmiotem obsługującym płatności jest Blue Media S.A. Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, adres: 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000,00  PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185,  REGON: 191781561, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013.

Dowiedz się więcej na temat dostępnych form płatności.

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsument, który w sklepie internetowym zawarł umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej (art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

Konsument

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 znak 1 k.c.).

Termin

Termin 14 dni na odstąpienie od umowy liczy się od dnia otrzymania towaru (czyli od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik).

Procedura

Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość może zostać zrealizowane przez konsumenta poprzez przesłanie przed upływem powyższego 14-dniowego terminu, oświadczenia o odstąpieniu na adres: Foto-Plus ul. Aleksandry 28, 30-837 Kraków lub na adres e-mail sklep@fotoplus.pl.

Formularz odstąpienia od umowy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość można (ale nie trzeba) złożyć na formularzu, którego wzór zamieszczony jest poniżej:

Pobierz formularz odstąpienia od umowy

Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześlemy niezwłocznie mailowe potwierdzenie otrzymania tej informacji.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim nasz sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Obowiązki przedsiębiorcy

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,  w tym koszty dostarczenia rzeczy (czyli wysłania produktu od nas do konsumenta).

Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sposób zwrotu towaru

Towar należy odesłać na adres sklepu, z którego nastąpiła wysyłka:

Foto-Plus, ul. Studencka 6, 31-116 Kraków

Foto-Plus, ul. Warszawska 36, 40-008 Katowice

albo wysłać na adres:

Foto-Plus ul. Aleksandry 28, 30-837 Kraków.

Prośba 

Będzie nam miło i znacznie ułatwi nam pracę, jeśli odsyłając produkt, konsument dołączy do przesyłki oświadczenie o odstąpieniu od umowy, nawet jeśli złożył je już wcześniej w innej formie, lub choćby informację o złożeniu wcześniej takiego oświadczenia. Nie wpłynie to w żaden sposób na bieg terminu 14 dni na odstąpienie od umowy, który liczy się od dnia otrzymania towaru przez konsumenta. Ta uprzejmość ułatwi nam identyfikację otrzymanej przesyłki.

Obowiązki konsumenta

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Koszty

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Zwracane  przez niego produkty są zatem odsyłane na jego koszt.

Jeżeli konsument składając zamówienie wybrał sposób dostarczania rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca po odstąpieniu przez konsumenta od umowy nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Odpowiedzialność za zużycie

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania (art. 34 ust 4 ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta).

Kwota zmniejszająca wartość zwracanego produktu zostanie potrącona od ceny towaru.

Wyłączenia

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość  nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odstąpienia dla powiązanych umów

W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedaży zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta).

Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy sprzedaży.

Rękojmia

Wada fizyczna i prawna

Sprzedający odpowiada względem kupującego za wady fizyczne i prawne rzeczy. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określone są ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Sprzedający odpowiada względem klienta, jeżeli sprzedany produkt jest niezgodny z umową sprzedaży, w szczególności jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego,

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym,

e) stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej,

f) ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Odpowiedzialność sprzedawcy i terminy

Sprzedający ponosi odpowiedzialność za sprzedane produkty, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Jeżeli kupującym jest konsument, a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

W tym czasie należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

Odpowiedzialność sprzedającego za wady fizyczne produktu dotyczy tych wad, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w produkcie w tej samej chwili.

Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie chwili zawarcia umowy.

Sposoby złożenia reklamacji z tytułu rękojmi

Reklamację można złożyć w następujący sposób:

 • pisemnie na adres Foto-Plus ul. Aleksandry 28, 30-837 Kraków
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail sklep@fotoplus.pl
 • osobiście w tym sklepie stacjonarnym, w którym zakupiono produkt.

Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi bądź zwraca produkt w razie odstąpienia od umowy albo zwraca go celem jego wymiany na wolny od wad jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Foto-Plus ul. Aleksandry 28, 30-837 Kraków.

Jeżeli produkt został zakupiony w sklepie stacjonarnym, kupujący może dostarczyć wadliwy produkt także do tego sklepu stacjonarnego, w którym zakupiono produkt.

Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko kupującego,
b) nazwę produktu oraz datę zakupu,
c) datę wystąpienia wady,
d) opis i rodzaj dostrzeżonej wady,
e) żądanie kupującego związane z doprowadzeniem produktu do stanu zgodności z umową sprzedaży.

Uprawnienia kupującego

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. 

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany przez sprzedającego albo sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli kupujący zgłaszający reklamację jest konsumentem, przysługuje mu ponadto roszczenie wymiany rzeczy na wolną od wad w przypadku, gdy sprzedawca zaproponował usunięcie wady, albo żądanie usunięcia wady zamiast zaproponowanej przez sprzedawcę wymiany na rzecz wolną od wad. Sprzedawca może nie uwzględnić żądań konsumenta, jeżeli wybrany przez niego sposób doprowadzenia produktu do zgodności z umową jest niemożliwy do zrealizowania albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, kupujący może żądać jego wymiany na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego produktu w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Jeżeli rozstrzygnięcie zasadności żądania kupującego będzie wymagało dodatkowych ekspertyz wykonywanych przez autoryzowany serwis producenta, to sprzedawca udzieli odpowiedzi kupującemu na jego pismo w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od kupującego reklamowanego produktu włącznie z pismem reklamacyjnym.

Zwrot zużytego sprzętu

Zgodnie z Ustawą z 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1495) o zużytym sprzęcie elektronicznym informujemy, że można go oddać w naszych salonach:

Foto-Plus, ul. Studencka 6, 31-116 Kraków

Foto-Plus, ul. Warszawska 36, 40-008 Katowice

Zużyty sprzęt przyjmujemy sztuka za sztukę np. za zakupiony jeden aparat przyjmujemy jeden zużyty, a za jedną zakupioną kamerę jedną zużytą. W naszym salonie znajduje się również pojemnik na zużyte baterie i akumulatory.

Polityka prywatności (RODO)

Dane osobowe klienta są przetwarzane w celach realizacji zamówienia oraz w celach marketingowo-promocyjnych, jeżeli wyraziliście Państwo na to zgodę.

Chronimy je zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r., poz 1000).

Mają Państwo prawo do zażądania wprowadzenia w nich zmian lub zaprzestania ich przetwarzania.

Można je złożyć w formie pisemnej lub mailowej.

Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

Z jakich danych korzystamy?

Potrzebujemy Twoich danych osobowych do prawidłowego wykonania usługi, którą świadczymy dla Ciebie. Do tego celu potrzebujemy Twoje imię, nazwisko, dane adresowe, adres e-mail oraz numer telefonu.

Przetwarzamy również dane, które jako użytkownik naszej strony pozostawiasz w trakcie poruszania się po niej. Dane te zawarte są w plikach cookies. Pomagają nam one ulepszać funkcjonalność naszej strony oraz profilować ofertę, tak aby była dwa Was jak najbardziej interesująca. Tego rodzaju dane przetwarzamy do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Administrator Danych Osobowych

Twoje dane przekazywane są nam i to my będziemy ich Administratorem, to znaczy:
Foto - Plus Artur Grzybczyk, ul. Aleksandry 28 30-837 Kraków, NIP 9451073827, numer telefonu: 12 294 60 60

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych osobowych: sklep@fotoplus.pl, 12 294 60 60

Udostępnianie danych innym podmiotom

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez naszą firmę i tylko my będziemy ich Administratorem, natomiast w zgodzie z obowiązującym prawem możemy przekazać je podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie.

Mowa o podwykonawcach naszych usług informatycznych (w tym Google, Facebook), dostawcach usług księgowych, doradczych, prawnych, operatorach pocztowych i firmach kurierskich, operatorach płatności, dostawcy narzędzia do wysyłania newsletterów. Musimy również Twoje dane udostępnić podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną).

Okres przechowywania danych

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem lub regulacjami. Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone.

Dane z plików cookies przetwarzamy do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Podstawa prawna

Przetwarzanie Twoich danych osobowych musi być oparte na właściwej podstawie prawnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Chcąc świadczyć Ci usługi, podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (w tym umowa kupna-sprzedaży, wykonania usługi). Przetwarzanie danych w celach marketingowych (np. newsletter) bądź dostosowania jak najlepszej oferty skierowanej do Ciebie według zainteresowań (profilowanie) odbywać się będzie jedynie za Twoją dobrowolną zgodą.

Twoje prawa

Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo do:

 • dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo

Oświadczamy, że dokładamy starań, aby zapewnić Wam wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z naszej strony i w tym celu stosujemy wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych.

W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.

Postanowienia końcowe 

Umowa sprzedaży produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dlaczego warto wybrać Foto - Plus?

Rzetelna Firma