Prawdziwe raty 0%! Na wybrane produkty

Leasing - szybko i wygodnie!

 

Zalety leasingu

 • Prosty podatkowo i księgowo (w całości stanowi koszt uzyskania przychodu)
 • Neutralne ujęcie w bilansie przedsiębiorstwa
 • Nie obciąża zdolności kredytowej
 • Łatwy i szybki dostęp do nowoczesnej technologii
 • Natychmiastowe korzyści z produktu, bez angażowania własnych środków
 • Możliwość przeznaczenia wolnych środków na bieżącą działalność
 • Małe obciążenie finansowe, zwiększenie płynności środków finansowych
 • Spłata rat leasingowych dokonywana jest z wypracowanej nadwyżki uzyskanej dzięki większej efektywności nowoczesnego sprzętu; 
 • Proste i przejrzyste procedury 
 • Minimum formalności (bez zaświadczeń z ZUS i US, bez dokumentów PIT i CIT)
 • Szybka i sprawna realizacja transakcji 
 • Niskie raty miesięczne 
 • Uproszczone procedury

Proponowane umowy

Leasing tradycyjny

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.  

Leasing optymalny

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.

Wymagany dokumenty

Wymagane dokumenty - procedura promocyjna

dotyczy przedmiotów od wartości 1.500 – 10.000 zł. netto:

 1. Wniosek – procedura promocyjna. ( bez danych finansowych , bez majątku )
 2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 3. Dwa dowody tożsamości osób upoważnionych do zawierania umowy.

Wymagane dokumenty - procedura uproszczona

dotyczy przedmiotów od wartości 10.000 – 30.000 zł. netto:

 1. Wniosek – procedura uproszczona. 
 2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 3. Dwa dowody tożsamości osób upoważnionych do zawierania umowy.

Wymagane dokumenty - procedura zwykła

dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto:

 1. Wniosek i Informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła.
 2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 3. Regon i NIP.
 4. Dwa dowody tożsamości osób upoważnionych do zawierania umowy.

Przebieg transakcji

 1. Złożenie wniosku.
 2. Przekazanie wymaganych dokumentów.
 3. Wybór wariantu warunków finansowych. 
 4. Otrzymanie decyzji odnośnie możliwości udzielenia leasingu. 
 5. Podpisanie umowy i odbiór przedmiotu leasingu.

Dlaczego warto wybrać Foto - Plus?

Rzetelna Firma