Opcje filtrowania
Producent:
OFERTY SPECJALNE

Prawdziwe raty 10 i 20 x 0% - Na cały asortyment!

EPSON | CashBack 2023 (200zł)

                                    

 

WARUNKI PROMOCJI DOTYCZĄCEJ ZWROTU PIENIĘDZY (2023)

 1. Za zakup nowej drukarki wymienionej w tabeli poniżej („Wybrane Produkty”) dokonany w okresie pomiędzy 13-01-2023 do 31-03-2023 („Okres Promocji”) Uczestnik może uzyskać zwrot pieniędzy w wysokości 200 brutto.

  Model SKU
  L3250 C11CJ67405
  L3251 C11CJ67406
  L3256 C11CJ67407
 2. Promocja dotyczy Wybranych Produktów pochodzących z polskiej dystrybucji i zakupionych w Okresie Promocji bezpośrednio od firmy Epson lub za pośrednictwem autoryzowanych sprzedawców firmy Epson.
 3. W Promocji mogą wziąć udział tylko osoby, które ukończyły 16 lat i są mieszkańcami Polski. Na jednego klienta/gospodarstwo domowe może przypadać maksymalnie 1 zgłoszenie. Na jeden wybrany Produkt może przypadać tylko jedno zgłoszenie.
 4. W Promocji mogą brać udział tylko klienci końcowi. Zgłoszenia dotyczące Wybranych Produktów, które zostały zakupione z zamiarem odsprzedaży osobom trzecim, nie mogą brać udziału w Promocji. Sprzedawcy nie mogą przedstawiać zgłoszeń w imieniu klientów.
 5. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy firmy Epson, agenci, dystrybutorzy, sprzedawcy, pracownicy dystrybutorów detalicznych uczestniczących w promocji ani żadne inne osoby powiązane z Promocją.
 6. Promocja nie dotyczy urządzeń z drugiej ręki, poddanych renowacji lub regenerowanych.
 7. Zgłoszenie o zwrot pieniędzy należy przedstawić w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakupu. Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa z dniem 30.04.2023.

  Jak uzyskać zwrot

 8. Aby uzyskać zwrot, należy odwiedzić stronę www.epson.pl/promocja, wypełnić dostępny tam formularz zgłoszeniowy i przesłać go razem z kopią dowodu zakupu oraz zdjęciem numeru seryjnego z urządzenia. Uczestnik zostanie poproszony o podanie danych osobowych, w tym numeru konta.
 9. Dowód zakupu musi być czytelną kopią paragonu lub faktury zawierającą wyraźnie widoczną nazwę sprzedawcy, datę zakupu, nazwę zakupionego produktu oraz jego cenę.
 10. Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie wysłana wiadomość e-mail ze stosownym potwierdzeniem.
 11. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w formie przelewu bankowego w terminie 30 dni od daty zweryfikowania zgłoszenia. Organizator wykona przelew bankowy tylko na konto bankowe założone w kraju, w którym dokonano zakupu produktu firmy Epson. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opłaty bankowe dotyczące zwrotu pieniędzy, realizowanego za pośrednictwem przelewu bankowego. W związku z powyższym, jeśli bank Uczestnika obciąży Użytkownika takimi opłatami, zostaną one odliczone przez bank od kwoty zwrotu.
 12. Osoba rejestrująca zgłoszenie ponosi odpowiedzialność za zarejestrowanie prawidłowych danych konta bankowego. Jeśli zostaną podane nieprawidłowe dane i Organizator dokona płatności, która zostanie odrzucona albo nie zostanie otrzymana przez Uczestnika, Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności za ponowne dokonanie takiej płatności.

  Ograniczenia

 13. W przypadku, gdy zwrot pieniędzy oznacza otrzymanie korzyści podlegającej opodatkowaniu, obowiązek opłacenia podatku spoczywa na odbiorcy.
 14. Jeśli Wybrany Produkt, który jest przedmiotem zgłoszenia, zostanie z jakiegokolwiek powodu zwrócony sprzedawcy, uprawnienie klienta do ubiegania się o zwrot pieniędzy przestanie obowiązywać, a pieniądze już wypłacone klientowi należy zwrócić Organizatorowi w ciągu siedmiu dni.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dowodów, które pomogą zweryfikować zgłoszenie, jeżeli uzna, że może ono nie być uzasadnione.
 16. Zgłoszenie nie zostanie przyjęte, jeśli:
  • Wybrany Produkt nie został zakupiony w Okresie Promocji;
  • Wybrany produkt nie pochodzi z polskiej dystrybucji
  • Wybrany produkt został zakupiony spoza listy Oficjalnych Partnerów biorących udział w promocji
  • Zgłoszenie nie zostało wypełnione w sposób kompletny;
  • Dowód zakupu nie został dostarczony lub był nieczytelny;
  • Zdjęcie numeru seryjnego z urządzenia nie zostało dostarczone lub było nieczytelne;
  • Zgłoszenie nie zostało przesłane w wymaganym terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakupu;
  • Uczestnik nie zaakceptował regulaminu.


  Dane osobowe

 17. Podczas rejestracji w Promocji uczestnik musi podać dane osobowe niezbędne firmie Epson do zarządzania Promocją. Więcej informacji znajduje się w Oświadczeniu o ochronie prywatności podczas Promocji. Oprócz prośby o użycie danych osobowych na cele Promocji firma Epson poprosi także o zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, np. ankiet dotyczących produktów Epson, biuletynów i/lub reklam. Uczestnik nie ma obowiązku wyrażać takiej zgody.


  Informacje ogólne

 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione zgłoszenia. Organizator odrzuci zgłoszenia otrzymane po upływie ostatecznego terminu oraz zgłoszenia uznane za niekompletne, nieczytelne lub fałszywe.
 19. Niniejsze warunki podlegają prawu kraju, w którym zakupiono Wybrany Produkt, oraz jurysdykcji sądów właściwych w tym kraju.
 20. Przez rejestrację w Promocji Uczestnik potwierdza, że zna, rozumie i zgadza się na niniejsze warunki. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia albo zmiany wspomnianych warunków bez uprzedniego powiadomienia w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.

Organizator: Organizatorem Promocji jest firma Epson Europe B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia). Wszelką korespondencję należy kierować na następujący adres: Epson European Marketing Department, P905 Cashback Promotion, Westside, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Herts HP3 9TD England

Drukarka Epson L3251 EcoTank (3 lata gwarancji)* + Zwrot gotówki 200 zł

Epson L3251 to niedrogie urządzenie wielofunkcyjne z obsługą urządzeń mobilnych. Zintegrowane pojemniki na atrament zapewniają ekonomiczną i wydajną pracę oraz bezproblemową obsługę. Kompaktowe rozmiary i łączność bezprzewodowa pozwala na szybką i prostą instalację w każdym domu czy małym biurze.

 • format: A4
 • funkcje: druk skan, kopia;
 • atrament: 4 kolory dolewane (CMYK)
 • rozdzielczość: 5760x1440 DPI (druk) / 1200x2400 DPI (skan)
 • łączność: WiFi, USB, Wi-Fi Direct
 • wymiary: 375‎x347x179 mm
promocja
969 zł
dostępny od ręki

Drukarka Epson L3256 EcoTank (3 lata gwarancji)* + Zwrot gotówki 200 zł

Epson L3256 to niedrogie urządzenie wielofunkcyjne z obsługą urządzeń mobilnych. Zintegrowane pojemniki na atrament zapewniają ekonomiczną i wydajną pracę oraz bezproblemową obsługę. Kompaktowe rozmiary i łączność bezprzewodowa pozwala na szybką i prostą instalację w każdym domu czy małym biurze.

 • format: A4
 • funkcje: druk skan, kopia;
 • atrament: 4 kolory dolewane (CMYK)
 • rozdzielczość: 5760x1440 DPI (druk) / 1200x2400 DPI (skan)
 • łączność: WiFi, USB, Wi-Fi Direct
 • wymiary: 375‎x347x179 mm
promocja
969 zł
dostępny od ręki

Wszystkie ceny zawierają koszty gospodarowania odpadami. Informacje przedstawione na niniejszej witrynie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.