menu

Konkurs fotograficzny Oblicze Szczęścia

Werdykt jury, konkursu pt. “Oblicze Szczęścia” organizowanego w ramach EXPOzycja Foto-Plus 2023.

Nie da się ukryć, że podczas wyłaniania zwycięzców oraz laureatów trwały burzliwe narady.Trzeba pamiętać o tym, że konkurs jest w pełni subiektywny, oznacza to, że ocenialiśmy zdjęcia naszymi oczami, przez pryzmat naszych gustów. Warto dodać, że nadesłanych prac było bardzo dużo. Zdaniem jury było bardzo wiele wartościowych fotografii, ale też sporo na troszkę niższym poziomie. Jest nam też przykro, że musieliśmy, odrzucić tak wiele zdjęć, które były niejednokrotnie niesamowite i klimatyczne! Na werdykt konkretnych osób składały się wyniki 3 osobowego jury oraz głos społeczności.

Zatem przejdźmy do ogłoszenia laureatów oraz zwycięzców:

Dreamteam

I miejsce, nagrodzone aparatem Canon EOS R50 z obiektywem 18-45mm otrzymuje, Joanna Kasina za zdjęcie pt. Dreamteam. Za umiejętność dostrzeżenia oblicza szczęścia w cieniu.


II miejsce, nagrodzone statywem Manfrotto 290 XTRA CARBON Kit otrzymuje, Zofia Adach za ukazanie jak w relacji pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem wygląda wzajemne obdarowywanie się szczęściem. To zdjęcie pokazuje, że bez względu na gatunek, każdy jest stworzony do miłości i szczęścia.


Relax na wsi

III miejsce, nagrodzone oprogramowaniem Capture One 23 PRO otrzymuje: Kamila Kowalska za zdjęcie pt. „Relax na wsi”. Za pokazanie głębi koloru, zapachu i blasku szczęścia w harmonii człowieka z naturą. Jest to zdjęcie, które urzeka swoją kolorystyką, światłem i kadrem, ale przede wszystkim emocjami, które na nim widzimy.


Być potrzebnym

I wyróżnienie, nagrodzone drukarką Canon PIXMA G640 otrzymuje, Piotr Puszkar za zdjęcie pt. „Być potrzebnym”. Za zawarcie dwóch twarzy szczęścia w jednym obrazie. “Mama - szczęśliwe, dobre życie oraz chleb - dostatek, oblicze szczęścia w naszej tradycji”. Było to zdjęcie, które również bardzo mocno zagościło w naszych sercach. Takie fotografie pokazują, że szczęście to nie tylko uśmiechnięte twarze, ale również szczęście wyrażone w codzienności i prostocie.


Poranek

II wyróżnienie, nagrodzone lornetką Nikon Prostaff P3 otrzymuje, Rafał Korban za zdjęcie pt. „Poranek”. Za pokazanie, że szczęście to niekoniecznie uśmiech, ale wypadkowa miejsca, czasu i emocji. Było to zdjęcie, które zostało niesamowicie wykonane pod względem technicznym oddając piękno i połączenie z naturą.


All You need is love

III wyróżnienie, nagrodzone lampą LED Newell Air otrzymuje Andrzej Szypiowy, za zdjęcie zatytułowane: „All You need is love”. Za ukazanie kolorowego oblicza szczęścia dwojga ludzi, bez względu na wiek. Jest to zdjęcie, które mocno chwyta za serce. Pokazuje, że nie każdy musi być młody i piękny by móc kochać.


Pragnęlibyśmy dodać, że zdjęcia zostały oceniane nie pod względem kolorów, ale tego jakie emocje na nich się znajdowały. Zdjęcia czarno - białe, w żaden sposób nie są mniej szczęśliwe niż fotografie kolorowe, ponieważ potrafią nas uczulić na emocje,a także mają niesamowity klimat. Zdjęcie “Dreamteam” to nie tylko cień i edycja w czerni i bieli, ale przede wszystkim ukazanie, że szczęście tkwi w tym, że jesteśmy w nim razem. Można zauważyć, że zwycięska fotografia została podpatrzona, a nie zainscenizowana, co tym bardziej zwiększa jej wartość fotograficzną.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom i zwycięzcom. Pragniemy jeszcze raz dodać, że wybór jury był w pełni subiektywny. Było wiele zdjęć, które miałyby szanse w wielu innych kategoriach konkursowych, a nie zostały wyróżnione, co nie zmienia faktu, że jesteśmy szczęśliwi, że tak wiele osób wyraziło chęć udziału.

Gratulacje!
FOTO-PLUS


W ramach EXPOzycji 2023 firma Foto-Plus zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pod tytułem Oblicze Szczęścia.

Główną nagrodą jest aparat Canon EOS R50 + obiektyw RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM o wartości około 4600 zł a cała pula nagród wynosi prawie 10 000 zł.

Konkurs - Oblicze Szczęścia

Nie ma chyba osoby, która nie chciałaby być szczęśliwa. Od początku swego istnienia ludzie marzą o byciu szczęśliwym, jednak wyobrażenie szczęścia zmieniało się przez tysiąclecia będąc doznaniem indywidualnym i często subiektywnym. Chcielibyśmy, aby plonem tego konkursu było pokazanie współczesnego oblicza szczęścia. Jakie jest jego wyobrażenie i z czym Wam się kojarzy?

Nagrody

Główną nagrodą jest aparat Canon EOS R50 + obiektyw RF-S 18-45 mm f/4.5-6.3 IS STM o wartości około 4600 zł. Cała pula nagród wynosi prawie 10 000 zł. Spośród nadesłanych prac zostaną wyłonieni finaliści a następnie laureaci, dla których również przewidziane są cenne nagrody. Ogłoszenie zwycięzcy i laureatów oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 22.03.2023 r. podczas EXPOzycji 2023 w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków.

Wyróżnienia

Warunki uczestnictwa

 1. W celu zgłoszenia udziału w konkursie, należy przesłać 1-3 zdjęć zgodnych z tematem na adres: konkurs@fotoplus.pl. Fotografie mogą być wykonane dowolnym aparatem fotograficznym (nie smartfonem).
 2. Zdjęcie powinno być zapisane w formacie JPG. Jego rozmiar nie powinien przekraczać 2MB. Długość większego boku powinna wynosić 2000 px.
 3. Do zgłoszenia należy dołączyć imię i nazwisko autora oraz numer telefonu kontaktowego. Można również dodać tytuł i opis pracy.
 4. Prace należy przesłać najpóźniej do 15.03.2023r. Ogłoszenie zwycięzcy i laureatów oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 22 marca 2023 roku podczas Foto- Plus EXPOzycji 2023 w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków.

Partnerzy konkursu: Canon, Capture One, Manfrotto, Nikon, Newell.

Organizatorem konkursu jest firma Foto-Plus, www.fotoplus.pl.

Regulamin konkursu

I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy organizacji konkursu fotograficznego pod tytułem Oblicze Szczęścia, który zostanie przeprowadzony w okresie od 15.02.2023r. do 23.03.2023r.
 2. Organizatorem konkursu jest firma Foto-Plus Artur Grzybczyk z siedzibą: ul.Aleksandry 28, 30-837 Kraków, NIP: 945-107-38-27, będąca właścicielem domeny Fotoplus.pl.

II Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać 1-3 własnoręcznie wykonanych zdjęć, będących interpretacją tematu konkursowego jakim jest Oblicze Szczęścia.
 2. Fotografie mogą być wykonane przy użyciu dowolnego aparatu fotograficznego (nie smartfona), ale muszą być przesłane w formie cyfrowej. Zgłoszone prace nie mogą być nagrodzone w innych wcześniejszych konkursach o zasięgu ogólnopolskim lub światowym.
 3. Zdjęcie zapisane w formacie JPG należy przesłać na adres konkurs@fotoplus.pl. W nazwie pliku powinno być zawarte imię i nazwisko autora (ewentualnie tytuł pracy). Jego rozmiar nie powinien przekraczać 2MB. Długość większego boku powinna wynosić 2000 pix. Temat e-maila powinien brzmieć Zgłoszenie konkursowe.
 4. Prace należy przesłać najpóźniej do 15.03.2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.03.2023 r.
 5. Do zgłoszenia należy dołączyć informacje jakim aparatem zostało wykonane zdjęcie, numer telefonu kontaktowego oraz ewentualnie uzupełniające informacje o pracy.
 6. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które są pełnoletnie lub posiadają zgodę opiekuna prawnego do udziału w konkursie oraz zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie prac niezgodnych z regulaminem lub naruszających obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa autorskie i dobra osobiste osób trzecich przez bezprawne wykorzystanie ich wizerunku.
 8. Uczestnik konkursu wyraża nieograniczone czasowo prawo do publikacji nadesłanych zdjęć przez organizatora konkursu i partnerów we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z konkursem.
 9. W konkursie nie mogą brać udziału osoby związane z Foto-Plus i przeprowadzeniem konkursu oraz osoby powiązane z nimi rodzinnie lub służbowo.

III Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 1. Finaliści konkursu zostaną wyłonieni w dniu 16.03.2023. Ogłoszenie zwycięzcy i laureatów oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 22 marca br. podczas Foto-Plus EXPOzycji 2023 w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków.
 2. Oceny prac i wyboru laureatów dokona jury w składzie:
  Przedstawiciel organizatora - Artur Grzybczyk
  Fotograf - Jakub Kaźmierczyk
  Fotografka - Małgorzata Jurasz
 3. Przy podjęciu decyzji będzie brane pod uwagę również głosowanie w mediach społecznościowych. Prace finalistów zostaną opublikowane na profilu Facebookowym Foto-Plus w dniu 16.03.2023 r. i będą poddane ocenie społeczności w internecie. Prace, które uzyskają największą liczbę polubień, będą traktowane jako nominowane przez członka jury z taką samą wagą głosu jak pozostałych trzech członków.
 4. Organizator zobowiązuje się do zapłacenia należnego podatku z tytułu otrzymania nagrody w imieniu osoby nagrodzonej.
 5. Nagrody ufundowane zostały przez następujących partnerów konkursu: Canon, Capture One, Manfrotto, Nikon, Newell.

  I miejsce - Canon EOS R50 + RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM - wartość ok. 4600 zł
  II miejsce - Statyw Manfrotto 290 XTRA CARBON Kit - wartość ok. 1200 zł
  III miejsce - Oprogramowanie Capture One 23 PRO - wartość ok. 1199 zł

  Wyróżnienia:

  I wyróżnienie - Drukarka Canon PIXMA G640 - wartość ok. 1149 zł
  II wyróżnienie - Lornetka Nikon Prostaff P3 10x42 - wartość ok. 799 zł
  III wyróżnienie - Lampa LED Newell Air Artha - wartość ok. 679 zł

IV Reklamacje

 1. Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje i uwagi dotyczące konkursu mogą być składane przez uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@fotoplus.pl lub listownie na adres Foto-Plus ul.Aleksandry 28, 30-837 Kraków, najpóźniej do siedmiu dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Reklamacja będzie rozpatrywana w ciągu czternastu dni od jej otrzymania.

V Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe uczestnika są przetwarzane w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w celach komunikacyjno-promocyjnych z nim związanych. Chronimy je zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r., poz 1000). Uczestnicy konkursu mają prawo do zażądania wprowadzenia w nich zmian lub zaprzestania ich przetwarzania. Można tego dokonać w formie listownej lub mailowej.
 2. Potrzebujemy następujących danych osobowych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu: imię, nazwisko, dane adresowe (w przypadku wysyłki nagrody), adres e-mail oraz numer telefonu. Przetwarzamy również dane, które jako użytkownik naszej strony internetowej organizatora pozostawiasz w trakcie poruszania się po niej. Dane te zawarte są w plikach cookies. Pomagają nam one ulepszać funkcjonalność naszej strony oraz profilować ofertę, tak aby była dwa Was jak najbardziej interesująca. Tego rodzaju dane przetwarzamy do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
 3. Dane osobowe uczestnika przekazywane są nam i to wyłącznie my będziemy ich Administratorem, to znaczy: Foto - Plus Artur Grzybczyk, ul. Aleksandry 28 30-837 Kraków, NIP 9451073827, numer telefonu: 12 294 60 60. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych osobowych: sklep@fotoplus.pl, 12 294 60 60
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez naszą firmę i wyłącznie my będziemy ich Administratorem, natomiast w zgodzie z obowiązującym prawem możemy przekazać je podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie. Mowa o podwykonawcach naszych usług informatycznych (w tym Google, Facebook), dostawcach usług księgowych, doradczych, prawnych, operatorach pocztowych i firmach kurierskich, operatorach płatności, dostawcy narzędzia do wysyłania newsletterów. Musimy również Twoje dane udostępnić podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną).
 5. Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe uczestnika jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem lub regulacjami. Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone. Dane z plików cookies przetwarzamy do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
 6. Przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na właściwej podstawie prawnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Chcąc świadczyć usługi promocyjne w postaci konkursu, podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Wynika to z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 7. Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo do dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania. Ma również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.
 8. Organizator oświadcza, że dokłada starań, aby zapewnić uczestnikom konkursu wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z jego strony i w tym celu stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych.
 9. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.

V Postanowienia końcowe

 1. Regulamin konkursu jest głównym i najważniejszym źródłem informacji dotyczącym przebiegu konkursu. Jest dostępny na stronie www.fotoplus.pl/expozycja i w siedzibie organizatora.
 2. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu konkursu w sposób, który nie narusza praw nabytych uczestników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez jego rozstrzygnięcia w uzasadnionych przypadkach.
pobierz regulamin w PDF